01 zodpovědná řešení
zodpovědná
řešení
pro nás - i budoucí generace
RENTABILITA | EKOLOGIE | DESIGN | UDRŽITELNOST | INOVACE | PARTNERSTVÍ | VZDĚLÁVÁNÍ
02 naše produkty
naše
produkty
naše řešení pro vás
FOTOVOLTAIKA | SOLÁRNÍ KOLEKTORY | RETENČNÍ NÁDRŽE | REKUPERACE ODPADNÍCH VOD
03 servis, údržba
servis
& údržba
náklady, know-how, dovednosti
ČIŠTĚNÍ | DOPLŇOVÁNÍ SUBSTRÁTU | KONTROLY KONSTRUKCE | REVIZNÍ ČINNOSTI
04 ekologie, udržitelnost
ekologie
& udržitelnost
udržení životního klimatu
VYTÁPĚNÍ ČI OCHLAZOVÁNÍ BUDOV | VYUŽÍVÁNÍ A RECYKLACE VODNÍCH ZDROJŮ
05 vzdělávání, kariéra
vzdělávání
& kariéra
nové poznatky a pohledy
ANALÝZA TRHŮ, MATERIÁLŮ | TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A TRENDY
06 design, inovace
design
& inovace
detaily i celek
PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ | NOVÉ IMPULZY | POTŘEBY, PŘÁNÍ I PŘEDSTAVY ZÁKAZNÍKŮ

Welcome to

DACHBAU s.r.o.

– a company engaged in the implementation of "green" ecological roofs, walls and facades for small and medium-sized projects of private investors, as well as large corporate and public contracts.

We bring proven, but also innovative solutions that protect your investment in real estate, reduce financial, time and energy costs, all with respect to ecology and sustainability.

Thanks to the unique combination of resources, know-how and experience available to us, we are ready to implement your requirements, which may reflect the most diverse needs and challenges.