01 zodpovědná řešení
zodpovědná
řešení
pro nás - i budoucí generace
RENTABILITA | EKOLOGIE | DESIGN | UDRŽITELNOST | INOVACE | PARTNERSTVÍ | VZDĚLÁVÁNÍ
02 naše produkty
naše
produkty
naše řešení pro vás
FOTOVOLTAIKA | SOLÁRNÍ KOLEKTORY | RETENČNÍ NÁDRŽE | REKUPERACE ODPADNÍCH VOD
03 servis, údržba
servis
& údržba
náklady, know-how, dovednosti
ČIŠTĚNÍ | DOPLŇOVÁNÍ SUBSTRÁTU | KONTROLY KONSTRUKCE | REVIZNÍ ČINNOSTI
04 ekologie, udržitelnost
ekologie
& udržitelnost
udržení životního klimatu
VYTÁPĚNÍ ČI OCHLAZOVÁNÍ BUDOV | VYUŽÍVÁNÍ A RECYKLACE VODNÍCH ZDROJŮ
05 vzdělávání, kariéra
vzdělávání
& kariéra
nové poznatky a pohledy
ANALÝZA TRHŮ, MATERIÁLŮ | TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A TRENDY
06 design, inovace
design
& inovace
detaily i celek
PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ | NOVÉ IMPULZY | POTŘEBY, PŘÁNÍ I PŘEDSTAVY ZÁKAZNÍKŮ

Vítejte u společnosti

DACHBAU s.r.o.

- společnosti zabývající se realizací „zelených“ ekologických střech, stěn a fasád pro malé i střední projekty soukromých investorů, tak velké firemní a veřejné zakázky.

Přinášíme prověřená, ale také inovativní řešení, která chrání vaše investice do nemovitosti, redukují finanční, časové i energetické náklady, a to vše s ohledem na ekologii a udržitelnost.

Díky unikátnímu propojení nám dostupných zdrojů, know-how a zkušeností jsme připraveni realizovat vaše požadavky, které mohou odrážet nejrozmanitější potřeby a výzvy.