Proč právě s DACHBAU?

Filozofie a hodnoty

Jaká je naše filozofie, aneb proč pro Vás můžeme být ti vhodní právě my?

Podívejte se na hodnoty, na kterých DACHBAU s.r.o. stojí, a posuďte sami, zda rezonují s vaším poptávaným řešením:

Rentabilita

Správná ekologická řešení umí být výhodná i ekonomicky, z hlediska investiční výnosnosti. Tím, že šetříme přírodu, šetříme i vlastní zdroje. Pozitivní dopady tak plynou nejen z funkčního, užitečného a estetického řešení střechy, ale také z finančního hlediska, kdy návratnost vložených prostředků funguje takřka okamžitě. Zároveň tlak na zelenou výstavbu střech i budov bude sílit, a tím i možnosti dotačních příležitostí.

Ekologie

Zelené střechy jsou nástrojem k udržení životního klimatu na únosné míře, a tím i budoucnosti pro nás, ale zejména další generace. Ekologická řešení umožňují neplýtvat energetickými zdroji např. v rámci vytápění či ochlazování budov, využívat a recyklovat vodní zdroje, a přispívat vznikem nových biotopů k přírodní rovnováze v krajině a ve městech.

Design

Estetická a funkční stránka moderních a sebevědomých zelených střech a fasád vychází z přírodních řešení, která jsou řemeslně osvědčená po tisíciletí. Nacházíme symbiózu mezi přirozeným a technologicky vytvořeným při zohlednění potřeb, přání i představ podobně smýšlejících zákazníků.

Inovace

Nechceme být pouze pasivními příjemci inovativních řešení. Jsme připraveni v tomto stavebním segmentu přispívat novými impulzy, které rozvíjíme každým unikátním projektem. Umíme se inovativně zaměřit na detail i celek, a zároveň na všechny související ekonomické a ekologické dopady.

Udržitelnost

Na našich zakázkách využíváme kvalitní materiály a technologie, které jsou stálé a minimálně zatěžující životní prostředí. Při výběru a zpracování produktů dbáme na ekologická hlediska a využíváme prověřených evropských výrobců. V neposlední řadě dohlížíme na to, aby vzniklé odpady byly dále recyklovány, případně zpracovány kompetentními subjekty.

Partnerství

Rádi poskytujeme a přijímáme kooperaci na našich projektech, protože jedině tak můžeme dosahovat těch nejlepších výsledků. Zároveň přenášíme know-how a inovace do reality prostřednictvím diskuzí s profesionály z nejrůznějších institucí a s odbornou veřejností.

Vzdělávání

Investujeme naše časové a finanční zdroje do nových poznatků a pohledů na jednotlivé segmenty a komplexní produktové výstupy v našem oboru. Věnujeme se analýze trhů, materiálů, technologických postupů a trendů v daných oblastech a systematicky se učíme od našich partnerů, zákazníků a každým dalším projektem.

Chcete s námi spolupracovat? Dejte o sobě vědět první a kontaktujte nás.