Servis

Servis

je jedním z nejdůležitějších prvků našich služeb.

Přijímáme odpovědnost za četnost servisních zásahů, které navíc umíme s ohledem na použité materiály a technologie dopředu naplánovat. Zároveň jsou-li dodrženy doporučené postupy údržby a správně instalovány všechny dodatečné technické prvky, neplánovaných intervencí do funkce střechy z důvodů ovlivnitelných poruch bývá naprosté minimum.

Naše společnost však v rámci servisu uskutečňuje i požadavky a přání od zákazníků, kteří chtějí změnit design střechy, případně modifikovat její rozsah nebo účel. Individuální přístup ke každému projektu nám umožňuje hledat řešení, které odráží potřeby zákazníka, ale bere ohled i na odborná stanoviska, rozpočet, inovace a konkrétní prostředí, ve kterém je nemovitost umístěna.

Naše realizované systémy vydrží celá desetiletí, a i proto napomáháme zákazníkům realizovat jejich vize, které se v průběhu času mohou objevit.