GDPR

GDPR

– Ochrana a zpracování osobních údajů

Následující informace se týkají ochrany a zpracování osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto internetových stránek (dále jen „dotčená osoba“), které provádí „správce“ (DACHBAU s.r.o., se sídlem Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb, IČO: 14431220).

Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a změně některých zákonů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracovávání osobních údajů zadáním přes kontaktní formuláře

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na: info@dach-bau.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti.

Zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, název firmy, telefonní číslo a e-mail je nutné za účelem opětovného kontaktování a komunikace správce s dotčenou osobou, po dobu trvání zájmu dotčené osoby, a je prováděno správcem.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět,

• vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

• vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

• vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

• požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.