01 zodpovědná řešení
zodpovědná
řešení
pro nás - i budoucí generace
RENTABILITA | EKOLOGIE | DESIGN | UDRŽITELNOST | INOVACE | PARTNERSTVÍ | VZDĚLÁVÁNÍ
02 naše produkty
naše
produkty
naše řešení pro vás
FOTOVOLTAIKA | SOLÁRNÍ KOLEKTORY | RETENČNÍ NÁDRŽE | REKUPERACE ODPADNÍCH VOD
03 servis, údržba
servis
& údržba
náklady, know-how, dovednosti
ČIŠTĚNÍ | DOPLŇOVÁNÍ SUBSTRÁTU | KONTROLY KONSTRUKCE | REVIZNÍ ČINNOSTI
04 ekologie, udržitelnost
ekologie
& udržitelnost
udržení životního klimatu
VYTÁPĚNÍ ČI OCHLAZOVÁNÍ BUDOV | VYUŽÍVÁNÍ A RECYKLACE VODNÍCH ZDROJŮ
05 vzdělávání, kariéra
vzdělávání
& kariéra
nové poznatky a pohledy
ANALÝZA TRHŮ, MATERIÁLŮ | TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A TRENDY
06 design, inovace
design
& inovace
detaily i celek
PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ | NOVÉ IMPULZY | POTŘEBY, PŘÁNÍ I PŘEDSTAVY ZÁKAZNÍKŮ

Willkommen bei

DACHBAU s.r.o.

– ein Unternehmen, das sich mit der Umsetzung von „grünen“ ökologischen Dächern, Wänden und Fassaden für kleine und mittlere Projekte privater Investoren sowie große Unternehmens- und öffentliche Aufträge beschäftigt.

Wir bringen bewährte, aber auch innovative Lösungen, die Ihre Investition in Immobilien schützen, Finanz-, Zeit- und Energiekosten reduzieren, alles unter Berücksichtigung von Ökologie und Nachhaltigkeit.

Dank der uns zu Verfügung stehenden, einzigartigen Kombination aus Ressourcen, Know-how und Erfahrung, die uns zur Verfügung steht, sind wir bereit, Ihre Anforderungen umzusetzen, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Herausforderungen widerspiegeln können.