Vznik webových stránek DACHBAU

Vznik webových stránek DACHBAU

Prezentace v podobě profesionálních webových stránek je v dnešní době pro firmu takřka nutností.

A protože je DACHBAU s.r.o. na svém úplném počátku (vznik 4/2022), ve vyhledávané oblasti „zelených“ ekologických střech nebylo jednoduché uspět jako nováček na trhu, ani v online prostoru.

Mezi firemní inovativní prvky a dostupné know-how ovšem patří i otevřenost spolupráci a novým podnětům. Také proto jsme využili příležitosti nabízené naším domovským Karlovarským krajem ve formě kreativních voucherů.

Pro spolupráci jsme si z řady kreativců vybrali firmu SaySend s.r.o. Ta ve svém portfoliu naplňovala naše představy na moderně a nadčasově vypadající web-design, naprogramování potřebných funkcionalit webu a vytvořila potenciál pro náš budoucí marketing.

V prosinci 2022 tak firmě DACHBAU s.r.o. byla poskytnuta dotace na realizaci projektu: „Online identita pro novou organizaci z oblasti ekologických střech“ od Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, kterou nám pomáhala zprostředkovat Karlovarská agentura rozvoje podnikání.

Tato spolupráce vedla k vytvoření profesionální prezentace nové chebské firmy, a to pro místní, český i zahraniční trh. Věříme, že tímto krokem dopomůžeme i ke zvýšení povědomí veřejnosti při vyhledání možností o ekologických možnostech střech.

Našim spolupracujícím partnerům tímto ještě jednou děkujeme.